ANBI

Ons Jaarverslag is hier te lezen:

Jaarverslag 2017 Je mag er zijn ‘t Westland.

 

 

 

Publiciatie verplichting tbv ANBI-status:

Algemene informatie:

Stichting ‘Je mag er zijn’ ‘t Westland staat ingeschreven in de KvK onder nummer: 62129074
Bezoekadres: Fultonstraat 4, 2691 HA ‘sGravenzande
Telefoon: 06-27367996
Email: twestland@jemagerzijn.nl

Beleidsplan:
1 Doelstelling
2 Bestuur
3 Activiteiten
4 Sponsoring
5 Balans en resultaten rekening

  1. Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het inzamelen en uitlenen van tweedehands goederen aan pleegouders en pleegkinderen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  1. Bestuur:

Voorzitter: Helena Clasina Paape – van der Meulen
Penningmeester: Pieter Martijn van der Meulen

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De stichting heeft géén personeel in dienst.

 

  1. Activiteiten:

Het inzamelen en sorteren van 2e hands goederen, die nog bruikbaar zijn voor pleegkinderen. Dit alles netjes in het depot opbergen zodat het voor pleegouders makkelijk ‘winkelen’ is. Ëén keer per maand organiseren van een koffie ochtend waar pleegouders een luisterend oor krijgt of ervaring kan delen met andere pleegouders. De kinderen kunnen ondertussen lekker spelen.

Via een regelmatig terug kerende nieuwsbrief per mail, facebook en twitter, het op de hoogte houden van pleegouders over de eerste nieuwtjes. Af en toe een persbericht in pleegzorg gerelateerde magazines om pleegouders kennis te laten maken met het bestaan van stichting ‘Je mag er zijn’ ‘t Westland.

Contacten onderhouden met stichting ‘Je mag er zijn’ die de hoofd stichting is, waar een samenwerkingsovereenkomst mee is ondertekend.

 

 

  1. Sponsoring

De subsidie verstrekker is stichting Kinderpostzegels Nederland, zij staan garant tot 1-3-2018 voor de exploitatiekosten van stichting ‘je mag er zijn’ ‘t Westland.

De overige kosten worden gefinancierd uit giften van particulieren en bedrijven die stichting ‘je mag er zijn’ ‘t Westland een warm hart toe dragen.

 

Begroting 2018 en 2019