Onze Jaarverslagen zijn hier te lezen:

Jaarverslag 2020 Je mag er zijn ’t Westland

Jaarverslag 2021 Je mag er zijn ’t Westland

Jaarverslag 2022 Jemagerzijn ’t Westland

Publiciatie verplichting tbv ANBI-status:

Algemene informatie:

Stichting ‘Je mag er zijn’ ’t Westland staat ingeschreven in de KvK onder nummer: 62129074
RSIN/ fiscaal nummer: 8546.71.481
Bezoekadres:
Distributieweg 8-10-40
2645EJ Delfgauw
Telefoon: 06-27367996
Email: twestland@jemagerzijn.nl

Beleidsplan:
1 Doelstelling
2 Bestuur
3 Activiteiten
4 Sponsoring
5 Begroting
6 Boekhouding
7 Balans 2022

 1. Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het inzamelen en uitlenen van tweedehands goederen aan pleegouders en pleegkinderen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Jemagerzijn wil het ontmoeten en verbinden bevorderen tussen pleegkinderen, pleegouders en de familie van de kinderen.

 1. Bestuur:

Voorzitter: Miranda Touissant-Visser
Secretaris: Ingrid Leeksma-Guijt
Penningmeester: Pieter Martijn van der Meulen

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De stichting heeft géén personeel in dienst.

 1. Activiteiten:

Het inzamelen en sorteren van 2e hands goederen, die nog bruikbaar zijn voor pleegkinderen. Dit alles netjes in het depot opbergen zodat het voor pleegouders makkelijk ‘winkelen’ is. Eén keer per maand organiseren van een pleegpraatavond waar pleegouders een luisterend oor krijgt of ervaring kan delen met andere pleegouders. Op woensdag en zaterdagochtend zijn we geopend en kunnen de pleegouders een kopje koffie drinken.  De kinderen kunnen ondertussen lekker spelen.

Via een regelmatig terug kerende nieuwsbrief per mail, facebook en twitter, het op de hoogte houden van pleegouders over de eerste nieuwtjes. Af en toe een persbericht in pleegzorg gerelateerde magazines om pleegouders kennis te laten maken met het bestaan van stichting ‘Je mag er zijn’ ’t Westland.

Contacten onderhouden met stichting ‘Je mag er zijn’ die de hoofd stichting is, waar een samenwerkingsovereenkomst mee is ondertekend.

 1. Sponsoring
  De subsidie verstrekker is de gemeente H10 en meerdere pleegzorgorganisaties.De overige kosten worden gefinancierd uit giften van particulieren en bedrijven die stichting ‘je mag er zijn’ ’t Westland een warm hart toe dragen.
 2. Begroting
  Meerjarenbegroting JeMagErZijn 2023-2028
 3. Boekhouding
  Boekhouding 2022.xlsxBoekhouding 2022
 4. Balans 2022
  Balans 2022