‘Je mag er zijn’ ’t Westland zou niet open kunnen blijven zonder de steun van derden. Onze vaste lasten worden gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels. Voor overige zaken zoals onderhoud, inrichting, keukenvoorraad en overige zaken vertrouwen wij op uw hulp.

Donaties kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer:

  • NL 35 ABNA 04 26 339 568
  • Stichting ‘Je mag er zijn’ ’t Westland

Namens de pleegkinderen enorm bedankt!

Door onze ANBI status, zijn uw giften aftrekbaar van de belasting.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: ‘voor kinderen door kinderen’. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen help en met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staan. Ondanks dit heeft St. Kinderpostzegels besloten om in 2018 voor het laatst financiële steun te bieden aan alle “Je mag er zijn-en” in Nederland. We begrijpen deze beslissing aangezien wij ook vinden dat de verantwoordelijkheid bij jeugd- en pleegzorgorganisaties zou moeten liggen (of hun opdrachtgevers). Wij zijn erg dankbaar dat St. Kinderpostzegels het opstarten van de diverse “Je mag er zijn-en” heeft mogelijk gemaakt en meerdere jaren ons gesteund heeft.